"??Overheid kiest voor open software"

De overheid kiest voortaan bij gelijke geschiktheid voor open source software. Dat zegt staatssecretaris Heemskerk. Hij debatteert woensdag 12 december 2007 met de Tweede Kamer over open source.

Het kabinet ziet in open source software een belangrijk hulpmiddel om administratieve lasten te verminderen en maatschappelijke problemen aan te pakken, zegt Heemskerk in een ingezonden stuk in het Financieele Dagblad.

De staatssecretarissen Heemskerk en Bijleveld van Binnenlandse Zaken presenteerden in september 2007 een actieplan voor open source en open standaarden. In dit plan worden voorstellen gedaan om de digitale gegevensuitwisseling tussen bedrijven, overheden en burgers te verbeteren. รข??Open source software heeft veel voordelen die we te lang over het hoofd hebben gezien,"?? aldus Heemskerk. Volgens de staatssecretaris kan bijvoorbeeld veel geld bespaard worden op licentiekosten.

Bovendien is de afhankelijkheid van een leverancier minder groot. "??Je bent niet afhankelijk van één of enkele leveranciers en innovatie krijgt een kans",?? aldus de staatssecretaris.

Octrooicentrum Nederland heeft onlangs een haalbaarheidstoets gedaan voor het gebruik van open source software. De resultaten van het onderzoek waren positief. De aanbevelingen uit het onderzoek worden momenteel uitgewerkt en medio volgend jaar wordt een besluit genomen over de ingebruikname. Open-sourcesoftware is software waarvan de broncode openbaar is. Hierdoor kan de gebruiker deze zelf aanpassen. Een bekend voorbeeld is de internetbrowser Mozilla Firefox. Een ander voorbeeld van het toepassen van open source in de overheidspraktijk is de gemeentelijke basisadministraties. Hier wordt in een periode van 5 jaar 30 miljoen euro bespaard.

bron: www.minez.nl

 
Wilgenstraat 38 | BERGAMBACHT | T 0182 712035 | F 0842 264646